Fotoepilace

Fotoepilace je společný název pro epilaci intenzivním pulzním světlem (IPL epilaci) a epilaci laserovou.

Princip fotoepilace

Světelná energie dopadající na pokožku je pohlcována tmavým barvivem melaninem a přeměňována na teplo. Největší koncentrace melaninu jsou ve vlasových cibulkách. Je-li světlo aplikováno v podobě krátkých a intenzivních pulzů, je většina světelné energie pohlcena ve vlasových cibulkách. Ty se zahřejí na teplotu až 70 stupňů a jsou zničeny. Okolní tkáň se přitom zahřeje pouze minimálně a zůstane tedy neporušena.

Světlo vhodné pro fotoepilaci

Světlo musí mít vhodnou vlnovou délku, aby bylo kožním barvivem melaninem efektivně pohlcováno. Zároveň po světlu chceme, aby pronikalo pouze do nejsvrchnější vrstvy kůže v níž se nacházejí vlasové cibulky. Nechceme, aby pronikalo hlouběji, kde se nacházejí žíly a další kožní struktury, jež nechceme poškodit. Poslední požadavek je, že světlo nesmí obsahovat ultrafialovou složku, aby nedocházelo k poškození kůže UV zářením. Tyto požadavky splňuje interval vlnových délek 700-950 nm.

Světelný pulz musí být velmi krátký a intenzivní. Při tomto druhu aplikace se rychle ohřejí tmavá místa (tedy například vlasové cibulky obsahující barvivo melanin), zatímco okolní tkáň se ohřeje pouze nepatrně. Použijeme-li sérii takových krátkých pulzů, celý efekt se znásobí - energie se rychle kumuluje v melaninu a tyto části tkáně se prudce ohřejí a zničí. Jako optimální se osvědčila sekvence do 20ti pulzů, kde jednotlivé pulzy mají délku 4-6 ms.

Přístroje vhodné k provádění fotoepilace:

Fotoepilace anglicky:

Fotoepilace je vlastně doslovný překlad anglického termínu photoepilation.